NASTAVA I NASTAVNICI


Nastava TZK-a se za neke razredne odjele zbog popunjenosti svih slobodnih termina u našoj dvorani u dogovoru s učenicima i predmetnim nastavnicima odvija subotom, kasnijim večernjim terminima ili u suprotnoj smjeni na drugim lokacijama.DODATNA NASTAVA
Matematika (pripreme za maturu), prof. Katija Vierda
Hrvatski jezik(pripreme za maturu), prof. Janja Lešćan
Engleski jezik (pripreme za maturu), prof Nina Čupić
Fizika (pripreme za maturu), prof Mares Golubović
Francuski jezik ( pripreme za natjecanje), prof Pavica Palunčić Beloša
Njemački jezik ( pripreme za natjecanje), prog Katie Riha
Talijanski jezik ( pripreme za natjecanje), prof Ivana Miošić
Engleski jezik (pripreme za natjecanje), prof Davor Lilić
Filozofija (pripreme za natjecanje), prof. Joško Berdović
Geografija, prof Ivila Dender
Engleski jezik (EBG), prof Nikica Anić


NASTAVNICI


  HRVATSKI JEZIK
 • Diana Jelavić
 • Ana Njirić Aleksić
 • Janja Lešćan
 • Matilda Perković
 • Lucijana Pendo
 • Marina Asturić
 • Anđela Džamarija
  ENGLESKI JEZIK
 • Igor Miošić
 • Silvana Radulović
 • Davor Lilić
 • Nikica Anić
 • Nina Čupić
  LATINSKI JEZIK
 • Tamara Spajić
  NJEMAČKI JEZIK
 • Katie Riha
 • Vanja Vreća
 • Nataša Vlahinić
  FRANCUSKI JEZIK
 • Pavica Beloša
 • Tamara Spajić
  ŠPANJOLSKI JEZIK
 • Ana Pavličević
 • Vanja Vreća
  TALIJANSKI JEZIK
 • Marina Jurišić
 • Ivana Miošić
  MATEMATIKA
 • Kate Hrdalo
 • Tajana Sesjak
 • Jelena Varezić
 • Katija Vierda
 • Romana Đuka Alemani
  FIZIKA
 • Andrea Sebastijan
 • Mares Golubović
 • Katarina Papac
  INFORMATIKA
 • Pero Ruso
  KEMIJA
 • Jasmin Deraković
 • Linda Brzić
 • Slađana Bošković Bećir
  BIOLOGIJA
 • Maja Sambrailo
 • Jasmin Deraković
 • Adrijana Čustović
  POVIJEST
 • Kiti Jurica Korda
 • Đuro Capor
 • Ivana Miošić
  GEOGRAFIJA
 • Ivila Dender
 • Toni Prusina
 • Sandra Jović Mazalin
  LOGIKA I FILOZOFIJA
 • Igor Miošić
 • Joško Berdović
  PSIHOLOGIJA
 • Suada Salčić
  SOCIOLOGIJA
 • Pavica Beloša
 • Joško Berdović
  POLITIKA I GOSPODARSTVO
 • Pavica Beloša
  KULTURNA BAŠTINA
 • Ivanka Lilić
  LIKOVNA UMJETNOST
 • Ivanka Lilić
 • Ana Marija Kriste
  GLAZBENA UMJETNOST
 • Jelena Erić
  FILMSKA UMJETNOST
 • Ana Njirić Aleksić
  TZK
 • Vlaho Zlošilo
 • Maro Pulić
 • Ivana Batinić
 • Marko Butigan
  KATOLIČKI VJERONAUK
 • Ana Matić
 • Romana Đuka Alemani
  ETIKA
 • Igor Miošić

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda