NATJEČAJ ZAKLADE BLAGA DJELA

Rok 16. rujna 2019. do 15.00 sati


Rok 16. rujna 2019. do 15.00 sati

Objavljen je Natječaj Zaklade BLAGA DJELA DUBROVNIK za odobravanje stipendija i potpora studentima i učenicima. Na temelju ovog natječaja odobrit će se:

 1. do 40 stipendija za redovito školovanje učenika na srednjim školama i studenata na visokoobrazovnim ustanovama izvan područja Grada Dubrovnika,
 2. do 50 jednokratnih godišnjih potpora za pokriće dijela troškova redovitog školovanja učenika u srednjim školama i studenata na visokoobrazovnim ustanovama na području grada Dubrovnika.Iznosi stipendija su:
  1. 1.200,00 kn mjesečno za kandidate koji će stanovati u đačkim ili studentskim domovima,
  2. 1.750,00 kn mjesečno za kandidate koji će stanovati izvan domova i plaćati smještaj.
 3. Jednokratne godišnje potpore iznose:
  1. za srednjoškolce 3.000,00 kn,
  2. za studente 4.000,00 kn.
 4. Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici i studenti:
  1. koji su državljani Republike Hrvatske,
  2. koji s obitelji ili obiteljskim domaćinstvom imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika,
  3. ako ukupni prihod po članu njihova obiteljskog domaćinstva iz svih izvora ne prelazi 2.500,00 kn mjesečno,
  4. koji redovito pohađaju ili će pohađati srednju školu ili visokoškolsko učilište izvan područja grada Dubrovnika, na području Republike Hrvatske,
  5. ako pohađaju neku visokoškolsku ustanovu u inozemstvu,
  6. koji nisu ostvarili stipendiju kod nekog drugog subjekta.
 5. Pravo na jednokratnu potporu mogu ostvariti učenici srednjih škola i studenti koji ispunjavaju uvjete iz toč. 4. pod a., b., c., upisani u pojedine obrazovne ustanove u Dubrovniku, a nisu ni od koga dobili potporu ili stipendiju.

Cijeli tekst natječaja pročitajte u rubrici Dokumenti pod Razno.

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda