Izmjene u rasporedu sati za četvrtak

Izostat će profesorica Đuka Alemani


Izostat će profesorica Đuka Alemani

4.a nema zamjenu

2.f ima prva dva sata fiziku, a treći sat vjeronauk - Matić

 

Osim toga:

podsjetnik da će i u četvrtak 1.b biti u učionici broj 22, 2.c u 37, a 4.c nakon TZK likovni imati u 45

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

tajnistvo@gimnazija-dubrovnik.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda