Izmjene u rasporedu sati za petak:

Izostat će profesori Batinić, Deraković i Ivanka Lilić. Za maturalne razrede održat će se predavanja „Pripreme za poslove budućnosti“.


Izostat će profesori Batinić, Deraković i Ivanka Lilić. Za maturalne razrede održat će se predavanja „Pripreme za poslove budućnosti“.

Predavanja „Pripreme za poslove budućnosti“: u učionici broj 44

četvrti sat 4.b i 4.c

5.sat – 4.f i 4.a

6.sat – 4.d i 4.e

 

Batinić:

3.d nema predsat

3.f nema prvi sat

2.sat, 2.a – Matić u 15

3.sat, 3.b – Varezić u 5

 

Deraković:

1.a nema zamjenu prvi sat

2.sat, 1.a – Perković u 3

 

Lilić:

1.sat, 2.e – Perković u 3

2.sat, 3.f – Erić u 31

3.sat, 1.a – Spajić u 15

 

Osim toga:

4.d, drugi i treći sat (Pendo) ima u 45

2.b četvrti sat ima psihologiju, a peti i šesti kemiju (sve u 33)

2.e četvrti sat (Lilić) ima u 37

4.b peti sat (Lilić) ima u 36

2.c šesti sat (Lilić) ima u 45

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda