Izmjene u rasporedu sati za četvrtak

Izostat će profesor Capor


Izostat će profesor Capor

2.a nema zamjenu

4.b ima treći sat hrvatski jezik, a četvrti sat fiziku

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda