Izmjene u rasporedu za utorak

Izostati će Berdović i Ćupić


Izostati će Berdović i Ćupić

Berdović:

4.e će treći sat imati profesoricu Anić u 22

4.d će četvrti sat imati profesora Miošića u 6

4.d će peti sat imati profesoricu Sambrailo u 6

3.c nema zamjenu

 

Ćupić:

1.a ima treći i četvrti sat matematiku

2.c ima peti i šesti sat španjolski

 

Osim toga,

1.e ima povijest četvrti a matematiku peti i šesti sat

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

tajnistvo@gimnazija-dubrovnik.hr

Facebook

Instagram

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda