Trajna izmjena u rasporedu sati

Mala izmjena rasporeda sati odnosi se na razrede 2.b, 2.f i 3.c


Mala izmjena rasporeda sati odnosi se na razrede 2.b, 2.f i 3.c

2.b u srijedu ima prva dva sata hrvatski jezik, pa dva sata TZK, peti sat vjeronauk umjesto u četvrtak. U četvrtak četvrti sat biti će hrvatski jezik umjesto sedmi sat

 

Za 2.f razred: u četvrtak drugi sat vjeronauk, a prvi i treći sat fizika

Za 3.c razred: u četvrtak : treći sat hrvatski jezik, a četvrti sat fizika.

 

Izmjena je provedena i u rasporedu sati na web stranici škole

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

tajnistvo@gimnazija-dubrovnik.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda