Izmjene u rasporedu sati za četvrtak

Na nastavi neće biti maturalni razredi 4a, 4b, 4c i 4e. Izostat će profesori  Anić, Čustović, Hrdalo, Perković, Radulović, Uroš i Vlašić


Na nastavi neće biti maturalni razredi 4a, 4b, 4c i 4e. Izostat će profesori  Anić, Čustović, Hrdalo, Perković, Radulović, Uroš i Vlašić

Anić:

2.d ima latinski jezik prva dva sata

1.d nema zamjenu

Čustović:

1.b nema šesti i sedmi sat

Hrdalo:

2.a nema zamjenu

Radulović:

3.d treći i četvrti sat - Pulić

3.a hrvatski jezik peti i šesti sat

Uroš:

2.f nema prva dva sata, treći sat - Đuka Alemani

3.c četvrti sat - Ivanka Lilić

2.a nema zamjenu

Vlašić:

2.d - latinski jezik

 

Osim toga:

Dio 4.f koji je na nastavi:

predsat - Beloša, peti sat - Ivanka Lilić

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

tajnistvo@gimnazija-dubrovnik.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda