Izmjene u rasporedu sati za petak

Obavijest se odnosi na 3d i 4.f


Obavijest se odnosi na 3d i 4.f

3.d će imati fiziku prva dva sata (bez predsata),likovnu umjetnost treći sat,  hrvatski jezik samo četvrti sat i dalje po rasporedu

4.f će imati prva dva sata engleski, a posljednja dva hrvatski jezik, treći i četvrti sat po rasporedu

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

tajnistvo@gimnazija-dubrovnik.hr

Facebook

Instagram

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda