Izmjene u rasporedu sati za petak

Izostat će profesorice Anić, Lilić i Matić i profesor Berdović


Izostat će profesorice Anić, Lilić i Matić i profesor Berdović

Anić.

3b nema prva dva sata, 3. i 4. - Riha, 5. i 6. - Uroš

Lilić:

4.a - prva dva sata - Deraković

3.d četvrti sat nema zamjenu, ide u kazalište

4.b - nema zamjenu

Matić:

4.b nema zamjenu

3.a i 3.b - nemaju zamjenu

3.c - Jurkić

Berdović:

3.c - Jurkić

3.d - nema zamjenu

3.e - nema zamjenu

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

tajnistvo@gimnazija-dubrovnik.hr

Facebook

Instagram

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda