Izmjene u rasporedu sati za petak

Izostat će profesorice Đuka Alemani, Jurkić, Njirić Aleksić i Pendo


Izostat će profesorice Đuka Alemani, Jurkić, Njirić Aleksić i Pendo

Đuka Alemani:

1.d,  3. i 4. sat - Riha

2.c i 2.d -  Matić (vjeronauk)

Jurkić

3.c oba sata Bošković Bećir

Njirić Aleksić:

4.f - prvi sat Džamarija, drugi sat Anić

4.a nema prvi sat, 3. sat Lilić, četvrti sat Džamarija

Pendo:

2.f - prva dva sata - Đanović

2.a - treći i četvrti sat - Čustović

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

tajnistvo@gimnazija-dubrovnik.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda