Izmjene u rasporedu sati za petak

zostat će profesori Anić, Džamarija, Erić, Njirić Aleksić i Salčić


zostat će profesori Anić, Džamarija, Erić, Njirić Aleksić i Salčić

Anić:

3.b  nema predsat i prvi sat, imaju profesoricu Riha treći i četvrti sat

4.f - nema zamjenu

Džamarija:

3.d - oba sata zamijenit će  profesorica Đanović

Erić:

2.b nema zamjenu

3.a - Deraković

Njirić Aleksić:

4.f - Perković oba sata

4.a - Korać Kusalić oba sata

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

tajnistvo@gimnazija-dubrovnik.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda