Izmjene u rasporedu za četvrtak

Izostati će profesori Anić, Bego, Berdović, Capor (treći i četvrti sat), Dender, Deraković, Sambrailo, Sebastijan i Vlahov


Izostati će profesori Anić, Bego, Berdović, Capor (treći i četvrti sat), Dender, Deraković, Sambrailo, Sebastijan i Vlahov

Anić:

4.b profesorica Vierda 

3.f ima profesoricu Lučić Brailo peti i šesti sat u 5

Bego:

1.b nema zamjenu

1.d četvrti sat profesor Uroš u 32

1.d peti sat profesorica Džamarija u 32

1.a nema zamjenu

Berdović

4.c četvrti sat profesorica Lučić Brailo, u 5, šesti sat nema zamjenu

4.e nema zamjenu peti i sedmi sat

Capor:

4.b ima predsat i prvi sat

3.c treći sat profesorica Salčić u 23 a četvrti profesorica Čustović u 3 umjesto šesti

Dender:

sve satove mijenja profesorica Dora Riha

Deraković:

1.f nama predsat

1.a nema prvi sat

1.f drugi i treći sat profesor Uroš u 34

1.b nema zamjenu

2.f četvrti sat profesorica Bošković Bećir u 23

1.c nema matematiku prvi sat nego četvrti i peti u 33

1.d nema zamjenu

Sambrailo:

sve satove mijenja profesorica Bošković Bećir

Sebastijan:

3.e nema prvi sat

4.e drugi sat profesorica Miošić

3.d treći sat profesorica Lazarević u 11

Vlahov:

4.f prvi sat profesorica Pavličević a drugi profesorica Jurišić

2x treći sat profesorica Jurišić

osim toga

1.d nema prvi sat matematiku nego drugi i treći u 22

2.c ima profesoricu Bošković Bećir peti u 34 a profesoricu Riha šesti i sedmi sat u 35

3.a sedmi sat ima filmsku u 36

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

tajnistvo@gimnazija-dubrovnik.hr

Facebook

Instagram

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda