Izmjene u rasporedu za petak

Izostati će profesori Anić, Bego, Berdović, Dender, Sambrailo, Sebastijan i Vlahov


Izostati će profesori Anić, Bego, Berdović, Dender, Sambrailo, Sebastijan i Vlahov

Anić:

4.e prvi sat ima profesora politiku u 2

4.e  drugi sat ima matematiku u 2

3.f ima matematiku treći sat u 2

3.f ima profesoricu Beloša u 2

Bego:

1.e nema zamjenu

Berdović:

4.f ima profesoricu Perković treći sat u 5

3.d ima filmsku četvrti umjesto šesti sat

4.a ima peti sat politiku u 11

Dender:

sve satove mijenja profesorica Dora Riha

Sambrailo:

sve satove mijenja Bosković Bećir

s tim da će 4.e imati biologiju treći i četvrti sat

Sebastijan:

1.e nema zamjenu

Vlahov:

sve satove mijenja profesorica Pavličević u 33

osim toga

2.e ima četvrti sat TZK a peti i šesti hrvatski

2.a treći u (15) i četvrti sat ima fiziku

2.d ima šesti sat fiziku a profesoricu Riha četvrti i peti sat

2.c ima predsat profesoricu Pavličević umjesto šesti

pripreme iz hrvatskog će biti sadmi sat a ne predsat

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

tajnistvo@gimnazija-dubrovnik.hr

Facebook

Instagram

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda