Rasporedi sati su objavljeni pod dokumenti - razno

Jedan raspored je samo za prvi radni dan, a drugi raspored je za cijeli tjedan i primjenjivat će se od utorka


Jedan raspored je samo za prvi radni dan, a drugi raspored je za cijeli tjedan i primjenjivat će se od utorka

Prvog dana učenici ostaju u istim učionica do kraja šestog sata (satovi su skraćeni).

Za sedmi sat dio razreda se treba preseliti na treći kat zbog početka nastave u osnovnoj školi na nižim katovima.

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda