Izmjene u rasporedu sati za četvrtak:

Izostat će profesori Batinić, Deraković, Ivanka Lilić i Pulić.


Izostat će profesori Batinić, Deraković, Ivanka Lilić i Pulić.

Batinić:

3.b nema zamjenu predsat

4.c nema zamjenu prvi sat

 

Deraković:

5.sat, 4.e – Đanović (hrvatski jezik) i prva dva sata i peti sat, peti u učionici broj 6

6.sat, 3.d – Jurica Korda u učionici broj 6

3.f nema zamjenu sedmi sat

 

Ivanka Lilić:

1.f nema zamjenu prvi sat

2.sat, 4.c – Pavličević u učionici broj 45

4.sat, 4.b – Bošković Bećir u 45

5.sat, 3.d – Njirić Aleksić u 45

 

Pulić:

2.sat, 2.b – Vierda u učionici broj 23

3.sat, 2.b – Salčić u 7

4.sat, 2.c – Sesjak u 11

5.sat, 2.c – Salčić u 2 - (možda će profesorica kasniti par minuta)

3.a nema zamjenu šesti i sedmi sat

 

Osim toga :

dio 1.f (Jurišić) četvrti sat ima u učionici broj 7

4.d ima SRO predsat, a hrvatski jezik sedmi sat

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda