Izmjene u rasporedu sati za petak:

Izostat će profesorice Čustović (samo peti i šesti sat), Golubović, Radulović i Varezić


Izostat će profesorice Čustović (samo peti i šesti sat), Golubović, Radulović i Varezić

Čustović:

5.sat, 4.c – Prusina u 34

6.sat, 2.e – nema zamjenu

Golubović:

4.sat, 3.a – Salčić u 34, a drugi sat Beloša u 2

5.sat, 1.c – Sambrailo u 3 – umjesto prvog sata

6.sat, 3.c – Njirić Aleksić u 24

Radulović:

3.e nema zamjenu predsat

1.sat, 4.e – nema zamjenu

2.sat, 2.b – Salčić u 6

3.sat, 1.d – Igor Miošić u 44

Varezić:

4.sat, 4.e – Đanović u 2

5.sat, 2.f – Njirić Aleksić u 24

6.sat, 3.b – nema zamjenu

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda