Izmjene u rasporedu sati za petak

Izostat će profesori Hrdalo I Zlošilo


Izostat će profesori Hrdalo I Zlošilo

Hrdalo:

4.sat, 2.e – Davor Lilić u 44

5.sat, 1.c – Sambrailo u 2 – umjesto prvog sata

2.a nema šesti sat

Zlošilo

5.sat, 4.b – Batinić u dvorani

6.sat, 4.f – Batinić u dvorani

7.sat, 4.e – Batinić u dvorani

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda