Izmjene u rasporedu za danas u petak za veliku (popodnevnu smjenu)

Izostati će profesori Anić, Capor, Pendo i Vlahov


Izostati će profesori Anić, Capor, Pendo i Vlahov

Anić:

4.e nema prvi sat

4.e drugi sat ima matematiku u 33

3.f treći sat ima profesoricu Ban

3.f četvrti sat nema zamjenu

 

Capor:

2.a nema prvi sat

3.d drugi sat ima profesoricu Njirić Aleksić umjesto šesti

3.d treći sat ima matematiku umjesto prvi u 33

4.a nema zamjenu

4.f nema zamjenu

 

Pendo:

3.a oba sata ima profesoricu Perković u 21

3.f nema zamjenu

 

Vlahov:

4.c peti i šesti sat ima hrvatski u 21

 

Osim toga,

4.c treći sat ima profesoricu Lučić Brailo umjesto prvi

4.e ima treći i četvrti sat ima profesoricu Sambrailo a peti profesora Kaznačića

4.f će hrvatski imati u 21

3.b prvi i drugi sat ima hrvatski u 22 a geografiju peti i šesti u 22

Profesorica Riha će satove imati u 36

 

 

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

tajnistvo@gimnazija-dubrovnik.hr

Facebook

Instagram

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda