NASTAVA I NASTAVNICIPopis dodatne/fakultativne nastave, izvannastavnih aktivnosti, studijskih putovanja i razmjene ucenika nalazi se na naslovnici u objavi pod OBAVIJESTI


NASTAVNICI


  HRVATSKI JEZIK
 • Ana Njirić Aleksić
 • Matilda Perković
 • Marina Asturić
 • Anđela Džamarija
 • Stanislava Nikolic-Aras
 • Ana Ban
  ENGLESKI JEZIK
 • Igor Miošić
 • Silvana Radulović
 • Davor Lilić
 • Nikica Anić
 • Anton Krasnić
  LATINSKI JEZIK
 • Tamara Spajić
 • Anđela Džamarija
  NJEMAČKI JEZIK
 • Katie Riha
 • Antonija Lazarević
 • Dora Riha
  FRANCUSKI JEZIK
 • Pavica Beloša
 • Tamara Spajić
  ŠPANJOLSKI JEZIK
 • Ana Pavličević
 • Anja Vlahov
  TALIJANSKI JEZIK
 • Marina Jurišić
 • Ivana Miošić
 • Nikica Anić
  MATEMATIKA
 • Kate Hrdalo
 • Tajana Sesjak
 • Jelena Varezić
 • Katija Vierda
 • Romana Đuka Alemani
 • Josipa Majić
  FIZIKA
 • Andrea Sebastijan
 • Mares Golubović
 • Katarina Papac
 • Josipa Majić
  INFORMATIKA
 • Petra Skaramuca
  KEMIJA
 • Jasmin Deraković
 • Linda Brzić
 • Slađana Bošković Bećir
 • Sandra Šoše
  BIOLOGIJA
 • Maja Sambrailo
 • Jasmin Deraković
 • Adrijana Čustović
  POVIJEST
 • Kiti Jurica Korda
 • Đuro Capor
 • Ivana Miošić
  GEOGRAFIJA
 • Ivila Dender
 • Toni Prusina
 • Dora Riha
  LOGIKA I FILOZOFIJA
 • Igor Miošić
 • Joško Berdović
  PSIHOLOGIJA
 • Judita Kvestić
  SOCIOLOGIJA
 • Pavica Beloša
 • Joško Berdović
  POLITIKA I GOSPODARSTVO
 • Vido Kaznačić
  KULTURNA BAŠTINA
 • Ivanka Lilić
 • Marijana Lučić Brailo
  LIKOVNA UMJETNOST
 • Ivanka Lilić
 • Marijana Lučić Brailo
  GLAZBENA UMJETNOST
 • Jelena Erić
  FILMSKA UMJETNOST
 • Ana Njirić Aleksić
  TZK
 • Maro Pulić
 • Ivana Batinić
 • Marko Butigan
 • Karmela Nikolić Prkačin
  KATOLIČKI VJERONAUK
 • Ana Matić
 • Romana Đuka Alemani
  ETIKA
 • Igor Miošić

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

tajnistvo@gimnazija-dubrovnik.hr

Facebook

Instagram

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda