AMBASADORI GIMNAZIJE DUBROVNIK NA EYP-u U ZAGREBU

ODRŽANO 32. NACIONALNO ZASJEDANJE EUROPSKOG PARLAMENTA MLADIH HRVATSKE


ODRŽANO 32. NACIONALNO ZASJEDANJE EUROPSKOG PARLAMENTA MLADIH HRVATSKE

Petero gimnazijalaca, učenika drugih i trećih razreda, Paula Previšić, Davor Šoša, Ivona Caput, Klara Tikvica i Paula Mojaš sudjelovalo je na 32. nacionalnom zasjedanju EPMH (Europski parlament mladih Hrvatske) u Zagrebu koje je okupilo preko 130 mladih iz Hrvatske i Europe, a održalo se od 26. do 30. listopada. Na zasjedanju se raspravljalo o raznim političkim temama i problemima Europske unije razmjenjujući ideje s mladima iz cijele Europe. Sudionici su raspoređeni u 8 odbora nastalih prema uzoru na odbore Europskog parlamenta u kojima su pod vodstvom mladih volontera raspravljali i upoznali se s radom institucija EU, demokratskim odlučivanjem i aktivnim građanstvom raspravljajući o temama kao što su činjenica da danas 20 miliona stanovnika EU pati od poremećaja hranjenja i što napraviti kako bi se to riješilo, činjenice kako je betonizacija jedan od glavnih problema urbanih sredina koja pridonosi rapidnoj promjeni klime i kako takve gradove pretvoriti u pametne i zelene. EMPH je dio mreže Europskog parlamenta mladih koji djeluje u 40 zemalja. Sve troškove smještaja, obroka i materijala pokrio je EMPH, a troškovi putovanja bili su parcijalno pokriveni. Cijeli projekt sufinanciran je sredstvima programa Europske unije Erasmus+.

Gimnazija Dubrovnik škola je Ambasador Europskog parlamenta te svake godine aktivno sudjeluje u aktivnostima promicanja aktivnog građanstva što je prepoznato i na državnoj razini od strane voditeljice Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj Violete Simeonove Staničić koja je na ovogodišnjem otvorenju EXPO 2022. u hotel Rixos javno pohvalila učenike Gimnazije Dubrovnik kazavši : "Ovo izdanje EXPO-a je posebno važno za nas jer na neki začin zaokružuje europsku godinu mladih te bih posebno ovom prilikom pohvalila Gimnaziju Dubrovnik kao školu ambasadora Europskog parlamenta za sve aktivnosti u kojima je dosad sudjelovala. Mi želimo da budete aktivni građani u svojoj domovini i u Europi. Nema demokracije bez participacije. Postoji more budućnosti koje Europska unija nudi i mi vas želimo osposobiti da uspješno plivate u tom moru. Budite aktivni i nemojte zaustavljati svoj građanski duh i interes, pripremite se u tome da sami stvarate budućnost u prekrasnom Dubrovniku".

Bravo gimnazijalci!