Izmjene u rasporedu sati za petak

Izmjene redoslijeda sati za 1.a, 1.b i 1.c


Izmjene redoslijeda sati za 1.a, 1.b i 1.c

1.a ima prva dva sata biologiju, a treći i četvrti sat fiziku

1.b razred ima nadoknadu fizike prva dva sata, a zadatak iz TZK će dobiti tijekom jutra

1.c ima prva dva sata informatiku, a treći i četvrti sat  biologiju

 

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda