Izmjene u rasporedu sati za četvrtak

Izostat će profesorica Sebastijan


Izostat će profesorica Sebastijan

2.e prvi i drugi sat - informatika

3.e ima treći i četvrti sat povijest, a peti i šesti sat fiziku (Roković)

4.b peti sat - TZK

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda