Izmjene u rasporedu sati za petak

Izostat će profesorica Sebastijan


Izostat će profesorica Sebastijan

Za 1.e neće biti zamjene

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda