Izmjene u rasporedu sati za petak

Izostat će profesorica Čustović i dijelom profesor Giljača


Izostat će profesorica Čustović i dijelom profesor Giljača

Čustović

1.c nema zamjenu

1.a ima prva dva sata hrvatski jezik, treći i četvrti sat fiziku, peti sat hrvatski jezik

1.b nema zamjenu

Giljača:

oba razreda će profesor kontaktirati preko teamsa 

2.d ima zamjenu oba sata - Bošković Bećir

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

gimnazija-dubrovnik@du.t-com.hr

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda