Izmjene u rasporedu sati za srijedu

Izostat će profesori Capor (poslije prvog sata)  i Deraković


Izostat će profesori Capor (poslije prvog sata)  i Deraković

Capor:

2.f  ima povijest po rasporedu predsat i prvi sat

3.b - drugi sat - Butigan (ne treba oprema za TZK), treći sat - Riha

2.a - četvrti  sat - Lilić, peti sat - Erić

 

Deraković:

1.f - nema predsat, ima prvi sat - Šoše

1.a- nema drugi sat, ima treći sat - Šoše

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

tajnistvo@gimnazija-dubrovnik.hr

Facebook

Instagram

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda