Izmjene u rasporedu sati za petak

Izostat će profesorice Beloša, Pendo i Sebastijan


Izostat će profesorice Beloša, Pendo i Sebastijan

Beloša:

4.c - Lilić

3.f - nema zamjenu

Pendo:

sve satove osim predsata održat će profesorica Đanović

Sebastijan:

2.e - Bego

3.e - nema zamjenu

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

tajnistvo@gimnazija-dubrovnik.hr

Facebook

Instagram

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda