Izmjene u rasporedu sati za petak

Na nastavi neće biti razredi 1.b, 1.c, 1.e i 2.d Izostat će profesorice Asturić, Dender, Pavličević, Spajić i Vierda


Na nastavi neće biti razredi 1.b, 1.c, 1.e i 2.d
Izostat će profesorice Asturić, Dender, Pavličević, Spajić i Vierda

Asturić:

1.f nema prva dva sata, a razrednicu ima treći i četvrti sat

Dender:

2.f će oba sata održati profesorica Riha

Spajić:

1.a, peti i šesti sat - Njirić Aleksić

Vierda:

2.b neće imati zamjenu

 

Osim toga:

1.a će imati nastavu u učionici broj 24

2.c  će peti sat imati vjeronauk,  šesti sat likovnu umjetnost

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

tajnistvo@gimnazija-dubrovnik.hr

Facebook

Instagram

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda