Obrazloženje uz izvještaj o izvršenju 2023.

Izvještaj o izvršenju 2023.

PLAN NABAVE ZA 2024.

BILJEŠKE UZ ZAVRŠNI RAČUN 2023.

ZAVRŠNI RAČUN 2023.

Obrazloženje 2. rebalansa za 2023.

2. Rebalans plana za 2023.

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA 2 2024.-2026.

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA 2024.-2026.

FINANCIJSKI PLAN 2024-2026.

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU 1-6.2023

OBRAZLOŽENJE 1. REBALANSA 2023.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.GODINU

REBALANS PLANA ZA 2023. GODINU

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FIN. PLANUA ZA 2022.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FIN. PLANA ZA 2022.

BILJEŠKE UZ ZAVRŠNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2022.

ZAVRŠNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2022

Obrazloženje uz financijski plan 2023-25

Financijski plan 2023-25

Rebalans za financijski plan 2022.

Obrazloženje rebalansa za financijski plan

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA 2022. - 2024.

FINANCIJSKI PLAN 2022 - 2024.

Obrazloženje izvještaja o izvršenju 1-6.2022

Izvještaj o izvršenju - 1-6.2022

Obrazloženje Izvještaja o Izvršenju za 2021.

Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2021.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2021.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2021

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU 2020.

Bilješke uz Završni račun 2020.

Završni račun 2020.

OBRAZLOŽENJE PLANA

Prijedlog plana za 2021.god i projekcije za 2022. i 2023.

PROCEDURA O STJECANJU I NAČINU KORIŠTENJA VLASTITIH PRIHODA

Bilješke uz financijsko izvješće

Financijsko izvješće 2019

Bilješke vezane uz završni račun 2018.

Završni račun 2018.

PROCEDURA PRAĆENJA I NAPLATE PRIHODA I PRIMITAKA

PLAN RASHODA I IZDATAKA - 2018. GODINA, projekcije za 2019. i 2020. godinu

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2018., 2019. I 2020. GODINU

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA GIMNAZIJE DUBROVNIK ZA 2018. GODINU I OROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU

Završni račun 2017

Bilješke uz završni račun 2017

ZAVRSNI RACUN 2016

FINANCIJSKI PLAN 2016 DO 2018

Ul. Frana Supila 3, 20000, Dubrovnik

+385 (20) 432 569

tajnistvo@gimnazija-dubrovnik.hr

Facebook

Instagram

Developed by KlikIT | Design by Božo Prlenda